Behandeling

Behandeling

Soms hebben zorgvragers te kampen met cognitieve problemen of problemen gerelateerd aan dementie of Alzheimer. Ondanks de uitdagingen die dit met zich meebrengt, is er bij de zorgvrager (nog) geen behoefte aan intramurale zorg. Elizacare is gerechtigd specifieke thuiszorg te bieden aan patiënten met een indicatie tot stadium 3.

 

Psychogeriatrische kennis

Vanuit Elizacare kunnen wij zo als gecertificeerde partij optimale begeleiding en behandeling bieden in de vertrouwde omgeving van de zorgvrager zelf. Specialistische psychogeriatrische kennis gecombineerd met betrokken zorg en een persoonlijke benadering zorgen ervoor dat de zorgvrager langer in de eigen omgeving kan blijven.

 

Dementieconsulent

Als dementieconsultent kan Elizacare veel betekenen voor mensen met psychogeriatrische problematiek. Voor de zorgvrager zelf, maar zeker ook voor de betrokken familieleden zijn wij graag de gespecialiseerde steun en toeverlaat die hard nodig is in een onzekere situatie van een geliefde.