Missie en visie

Missie

 

Elizacare biedt zorg vanuit een verpleegkundig en psychogeriatrisch perspectief met als doel de gezondheid, zelfstandigheid en het welbevinden van onze zorgvrager te optimaliseren.

 

We staan voor een kleinschalig zorg en persoonlijke contact. Daarbij denken we niet in hokjes. Met een kleine team kijken we wat onze zorgvrager precies nodig heeft en zoeken we samen naar passende oplossingen. We zijn betrokken, respecteren de regie van de zorgvrager en proberen daarin de naasten zoveel mogelijk te betrekken en te ontlasten.

 

Visie

Bij Elizacare staat goede zorg voorop. Wij vinden dat zorg persoonlijk moet blijven, ook wanneer er zich nieuwe technologieën voordoen. Deze passen we aan de behoefte van de zorgvrager aan. Wij zetten in op een kleinschalige organisatie met korte lijnen. Goed werkgeverschap is belangrijk voor ons, evenals het duurzaam binden van zorgvrager en medewerkers. Dit kan alleen door goede communicatie met de zorgvrager of zijn / haar familie en mantelverzorgers maar natuurlijk ook met andere zorgverleners.

 

Elizacare speelt vooral in op de groeiende groep ouderen. Ook richten wij ons op zorgvragers die korte zorg nodig hebben en thuis verder mogen revalideren. Transferafdeling, huisartsen en dementieconsulenten weten ons goed te bereiken met zorgvragen voor hun cliënten door gebruik te maken van zorgdomein. Hierdoor blijft de privacy van de zorgvrager gewaarborgd.

 

Code rood is een term die wij bij Elizacare niet gebruiken. Als eigen zorgvragers uitbreiding van zorg nodig hebben, zullen wij dat altijd kunnen bieden. Als zorgvragers tijdelijk opgenomen worden in het ziekenhuis, kunnen zij bij thuiskomst altijd rekenen op onze zorg. Wij sturen op zelfredzaamheid van de zorgvrager waardoor er regelmatig ruimte ontstaat om andere mensen te helpen.

 

Elizacare is een organisatie van kapitaal en gekwalificeerde arbeid voor en aan ouderen,

al of niet in gezinsverband blijvend huisvesting en of verzorging en verpleging te verschaffen, met het oogmerk de

voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor het beleven van een met de leeftijd der ouderen

overeenkomende levensperiode, zulks in overeenstemming die geïnspireerd is vanuit de katholieke gemeenschap.

Vragen die wij stellen aan ons zelf of aan een ander.

De oprichter van Elizacare en haar deskundigen / zorgverleners komen veel vragentegen Zoals:

 

Waarom ik?

 

Wat gebeurt er met mij?

 

Wie ben ik?

 

Waar ben ik?

 

Kan ik dit nog aan?

 

Gaat het ooit over?

 

Wordt ik beter?

 

Lost mijn probleem op?

 

Waarom houd het niet op?

 

Moet ik mijn hele leven zo blijven?

 

Mensen kunnen zich eindeloos kwellen met de gedachte dat ze toch een andere arts hadden moeten

raadplegen voor hun partner. Of dat ze toch die auto niet hadden moeten instappen.

Het is net alsof wij pas iets kunnen aanvaarden als we het een betekenis hebben gegeven. Iets mag er

pas zijn als het een plekje heeft, een naam, een reden, een zin.

 

Dat brengt geen verandering, maar wel aanvaarding, wel rust.
Wie neemt het zoeken naar het hart van het bestaan zo serieus? Wie staat nog op het
uiterste puntje van zijn of haar ziel, daar waar alle vragen gesteld zijn en uitgewoed
zijn en er alleen nog de stilte van over is. Dat zijn de mensen die na alles wat ze meegemaakt hebben,

zeggen: “eerst kende ik God alleen van horen zeggen. Maar nu respecteer ik zijn werk voor ons ook.”
Hierbij draagt Elizacare een stuk schrijven uit het oude testament het verhaal van JOB.

 

“Job had een goed leven en vertrouwde volledig op God, maar er overkwam hem een
hele reeks nare dingen (hij verloor onder andere al zijn kinderen en werd heel ziek).
Hoewel hij letterlijk ‘in zak en as’ zat, bleef hij vertrouwen op God. Het kwaad in zijn
leven kwam van de satan (de duivel), die dacht dat Job alleen geloofde omdat hij een
goed leven had (Job 1,6-12).
De satan deed er alles aan om Job van zijn geloof te brengen, maar Job bleef
vertrouwen op God alleen. Zijn volharding werd uiteindelijk beloond want nadat de
satan opgaf, zegende God Jobs verdere leven Met de woorden kijk verder (Job 42,12).
Ook voor ons geldt dat vertrouwen op God uiteindelijk wordt beloond, nu op aarde of
straks in de hemel. Ondanks het lijden dat we dagelijks in deze wereld zien en
meemaken, is dit niet uitzichtloos, vanwege Gods liefde. In het antwoord van God
hoor je Jobs wereld groter worden. Regen en zon, doden en gedood worden, geluk en
verdriet, voorspoed en tegenspoed, dat zijn allemaal aspecten die bij het leven horen.
Soms zijn er oorzaken en gevolgen, en die moeten we opsporen. Dan leren we ziekten
te genezen, dan leren we ons karakter te wijzigen, economische structuren te
veranderen.”